Call: +47 9061 2731

Multilingual Digital Marketing Kvalitet Digital Markedsføring

ansvarsfraskrivelse

olden Way Media er en online informasjonstjeneste. Dette selskapet er underlagt overholdelse av vilkårene og betingelsene nedenfor.

VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET nøye før du besøker eller bruker Nettstedet. VED Å GÅ ELLER BRUK AV NETTSTEDET SAMTYKKER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE angitt nedenfor. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU IKKE GÅ INN PÅ ELLER BRUKE NETTSTEDET.

Golden Way Media kan endre denne avtalen når som helst og slike endringer skal tre i kraft umiddelbart, kunngjøring av den endrede avtalen av nettstedet. Du samtykker i å vise avtalen periodisk å være oppmerksom på slike endringer og fortsatt tilgang for bruk av nettstedet anses som aksept av den endrede avtalen.

En. Opphavsrett, lisenser og partnere

Hele innholdet på disse sidene er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett og varemerker.

Eieren av opphavsrett og varemerker er Golden Way Media, dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparts lisensgivere.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere, PÅ NOEN MÅTE, Materialet på nettstedet, inkludert tekst, grafikk, kode og / eller programvare.

Du kan skrive ut og laste ned deler av materiale fra ulike områder av nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du samtykker i ikke å endre eller slette noen copyright eller eiendomsrett fra materialer. Du samtykker i å gi Golden Way Media en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende lisens, med rett til sub-lisens, til å reprodusere, distribuere, overføre, lage avledede verk av, vise offentlig og offentlig fremføre materiale og annen informasjon (inkludert, uten begrensning, ideer som finnes der for nye eller forbedrede produkter og tjenester) du sender til offentlige områder på nettstedet (for eksempel oppslagstavler, fora og nyhetsgrupper) eller per e-post til Golden Way Media for all del og i alle media nå kjent eller heretter utvikles. Du gir også Golden Way Media retten til å bruke ditt navn i forbindelse med innsendt materiale og annen informasjon samt i forbindelse med all reklame, markedsføring og reklamemateriell i den forbindelse. Du godtar at du ikke har noe regress mot Golden Way Media for eventuelle påståtte eller faktiske brudd på eller urettmessig tilegnelse av eiendomsretten i din kommunikasjon til Golden Way Media

VAREMERKER

Publikasjoner, produkter, innhold eller tjenester er nevnt her, eller på nettstedet er eksklusive varemerker eller tjenestemerker for Golden Way Media. Andre produkter og firmanavn nevnt på siden kan være varemerker for sine respektive eiere.

2. Bruk av nettstedet.

Du forstår at med unntak av vårt selskap-identifisert informasjon, produkter eller tjenester, all informasjon, produkter og tjenester som tilbys via Nettstedet eller på Internett generelt er tilbudt av tredjeparter, som ikke er tilknyttet oss. Du forstår også at vi ikke kan og ikke garantere at filene er tilgjengelig for nedlasting via Nettstedet vil være fri for infeksjon eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som manifesterer forurensende eller destruktive egenskaper. Du er ansvarlig for å iverksette tilstrekkelige prosedyrer og sjekkpunkter for å tilfredsstille dine behov for nøyaktige data input og output, og for å opprettholde et middel ekstern til nettstedet for gjenoppbyggingen av data som går tapt.

DU HAR TOTALT ANSVAR OG RISIKO FOR BRUK AV NETTSTEDET OG INTERNETT.

VI GIR SIDEN og relatert informasjon "SOM DEN ER", OG GIR INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, REPRESENTASJONER eller påtegninger SLAG (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER AV TITTEL ELLER IKKE BRUDD, ELLER SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN, ALLE VARER INFORMASJON ELLER SERVICE oppgitt gjennom tjenesten eller på Internett generelt, OG VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN COST ELLER SKADE enten direkte eller indirekte FRA NOEN slik transaksjon. Det er ditt eget ansvar å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og NYTTIG ALLE meninger, råd, TJENESTER, VARER OG ANDRE OPPLYSNINGER oppgitt gjennom tjenesten eller på Internett generelt.

GOLDEN WAY MEDIA GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FEIL ELLER SOM MANGLER I TJENESTEN VIL BLI RETTET.

DU FORSTÅR VIDERE AT internetts natur INNEHOLDER UREDIGERT MATERIALE NOEN SOM ER eksplisitt seksuelt eller kan virke støtende på DEG. DIN adgang til slikt materiale er på eget ansvar.

VI HAR IKKE KONTROLL OVER OG tar intet ansvar for slike materialer.

ANSVARSBEGRENSNING

UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL GOLDEN WAY MEDIA VÆRE ANSVARLIG FOR

(I) følgeskader, tilfeldig, ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV PROGRAMMER ELLER INFORMASJON, OG LIGNENDE) SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN , INFORMASJON ELLER TRANSAKSJONER gitt på tjenesten, lastet ned fra TJENESTEN, FORSINKELSE av slik informasjon eller TJENESTEN. SELV OM VI eller vår autoriserte representant HAR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER

(II) ethvert krav tilskrives FEIL, mangler eller ANDRE unøyaktigheter i SERVICE OG / ELLER MATERIALE ELLER INFORMASJON ned via TJENESTEN. Fordi noen stater ikke tillater UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR ELLER INDIREKTE, KAN DET OVENSTÅENDE IKKE GJELDE FOR DEG. I slike land er vårt ansvar BEGRENSET TIL DEN STØRSTE ER TILLATT VED LOV.

Vi gjør ingen påstander om noe annet nettsted som du har tilgang til gjennom en eller som kan lenke til dette nettstedet. Når du tilgang til en ikke-http: / / www.golden-way-media.com nettsted, må du forstå at det er uavhengig av Golden Way Media, og at vi har noen kontroll over innholdet på den nettsiden. I tillegg vil en kobling til en Golden Way Media betyr ikke at vi støtter eller aksepterer noe ansvar for innholdet, eller bruken av slike nettsteder.

3. Erstatning

Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde Golden Way Media, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgiver s, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til tjenesten fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer honorarer, som følge av eventuelle brudd på denne avtalen (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person tilgang til tjenesten.

4. Tredjepartsrettigheter

Bestemmelsene i punktene 2 (Bruk av tjenesten), og 3 (Skadeløsholdelse) er til fordel for Golden Way Media og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører, og tredjeparts informasjonsleverandører til tjenesten. Hver av disse personer eller foretak skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

5. Avslutt

Denne avtale kan sies opp av begge parter uten forvarsel til enhver tid, uansett årsak. Bestemmelsene i punktene (Copyright, lisenser og Ideer partnere), (Bruk av tjenesten), (Skadeløsholdelse) og (Tredjepartsrettigheter) skal overleve et eventuelt opphør av denne avtalen.